Welkom op onze site!

Aanmelden | Registreer uzelf

Deze site bevat de afstammingsgeschiedenis van Paul en Marjo Leistra. Zij is bedoeld onze kinderen Simone en Jojanneke en onze kleinzoon Mareyn inzicht te geven in waar zij vandaan komen en in welke context zij staan. Verder is deze site bedoeld voor iedereen die een verbinding heeft met ons en die eveneens in zijn of haar familiegeschiedenis is geinteresseerd.

U vindt op deze site veel informatie over de families: Leistra (uit Roordahuizum), Postma, Bloemendaal, Middendorp, Zoethout en Akkerman.
De site is nog lang niet "af ". Ik bouw verder aan deze site en ik nodig u uit ook informatie in de vorm van tekst, documenten en foto's aan te leveren.

De familie Leistra stamt uit Roordahuizum, Friesland. In 1811 neemt aldaar Tjisse Hoites de naam Leistra aan. Vermoedelijk is dit de vernoeming naar een nabij gelegen waterloop de Leie. Opmerkelijk is dat deze naam al enkele tientallen jaren eerder door 2 van zijn dochters wordt gebruikt bij hun huwelijk. Twee van zijn zonen nemen in 1811 (Franse tijd en invoering van een Burgelijke Stand) de naam Jongema aan. Van de Rooms Katholieke familie Leistra wonen, voor zover bekend, geen nakomelingen meer in Friesland. Roordahuizum is van oorsprong een terpdorp aan de rand van de oude Middelzee.Het is een klein dorp met nu, 2015, ca 1100 inwoners. De plaats heeft vele namen gehad in het Nederlands zowel als in het Fries, bv Rorthahusum en Rauwerdahuizum. Nu heet het Reduzum en is, na een aantal gemeentelijke herindelingen, onderdeel van de gemeente Leeuwarden. Het dorp heeft altijd een zeer sterke binding gehad met het boerenbedrijf.

Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.